بیمارستان هشترودیان

داخلی -جراحی

خصوصی

آدرس :خیابان سپهبد قرنی – بالاتر از چهارراه طالقانی

شماره تماس :۸۸۸۲۴۸۱۷ / ۸۸۸۲۴۸۱۸ / الی ۸

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.